మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాల 2019-20 విద్యా సంవత్సరం ది. 10.6.2019 సోమవారం నాడు ప్రారంభమైనది. ఈ సందర్భంగా అమ్మ ఆలయంలో కళాశాల అభివృద్ధికై పూజను నిర్వహించారు. అమ్మ పాదాల చెంత వార్షిక పుస్తకాలను ఉంచి లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో సంస్థ పెద్దలు ఉభయ పరిషత్ ల అధ్యక్షులు శ్రీ. ఎమ్. దినకర్ గారు, రాము గారు, కామరాజు గారు, శ్రీరామమూర్తి గారు తదితర పెద్దలు మరియు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డా.ఎ.సుధామ వంశీ అధ్యాపక అధ్యాపకేతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.