అహంకార మమకారాలను తొలగించుకుంటే స్వధర్మాన్ని నెరవేర్చుకోవచ్చు . ” స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః ” అని భగవద్గీతలో చెప్పిన వాక్యాన్ని శ్రీ బొప్పూడి రామబ్రహ్మం గారు వివరించారు. 22-7-2017 సోమవారం మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాలలో భగవద్గీత – లైఫ్ స్కిల్స్’ అనే అంశంపై జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భగవద్గీత లోని అనేక విషయాలు నిత్యజీవితంలో పాటించ గలిగితే జీవనం సుగమం అవుతుందని సోదాహరణంగా వివరించారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. సుధామ వంశీ గారి అధ్యక్షత జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో 1986 సం॥ నాటి పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొనటం విశేషం. భగవద్గీత మహోన్నతునిగా తీర్చి దిద్దగలదని స్వీయానుభూతులైన ఎన్నో అంశాలను ఉదహరిస్తూ రామబ్రహ్మం అన్నయ్య ప్రసంగించారు. విద్యార్థులంతా అమ్మ తత్వాన్ని అలవరచుకోవాలని తెలియ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు, అధ్యాపకేతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.