ఆటల పోటీలు

నాన్నగారికి ఎంతో ఇష్టమైన క్రీడలను ప్రతి ఏడాది కళాశాలలో నిర్వహిస్తూ ఉండడం విదితమే. అందులో భాగంగా  ఈ సంవత్సరం జనవరి 7,8,9 తేదీలలో ఆటలపోటీలు జరిగాయి. ఈ పోటీలను సంస్థ కార్యదర్శి దేశరాజు కామరాజు గారు, వై.వి. శ్రీరామ్మూర్తి గారు ప్రారంభించారు.  కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. వి....

ఆటల పోటీలు

మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాల, జిల్లెళ్లమూడిలో జనవరి 7,8,9తేదీలలో విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు ఆటల పోటీలు జరిగాయి. ఈ పోటీలను సంస్థ కార్యదర్శి వై.వి. శ్రీరామమూర్తిగారు ప్రారంభించారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. ఎ. సుదామ వంశీ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పోటీలకు లక్కరాజు....

ఆటల పోటీలు

నాన్నగారికి ఎంతో ఇష్టమైన క్రీడలను ప్రతి ఏడాది కళాశాలలో విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం జనవరి 7,8,9 తేదీలలో ఆటల పోటీలు జరిగాయి. ఈ పోటీలను సంస్థ కార్యదర్శి దేశిరాజు కామరాజు గారు, వై. వి. శ్రీరామ్మూర్తి గారు ప్రారంభించారు. ఈ పోటీలకు...