అహంకార మమకారాలను తొలగించుకుంటే స్వధర్మాన్ని నెరవేర్చుకోవచ్చు . " స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః " అని భగవద్గీతలో చెప్పిన వాక్యాన్ని శ్రీ బొప్పూడి రామబ్రహ్మం గారు వివరించారు. 22-7-2017 సోమవారం మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాలలో భగవద్గీత - లైఫ్ స్కిల్స్' అనే అంశంపై జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆయన...

read more